УПИС

Упис деце у ПУ „Радост“ врши се током целе године. У циљу ефикасније адаптације деца у вртић крећу понедељком. За упис је неопходно да један или оба родитеља дођу у матични вртић у Чајетини и потпишу уговор (услов је да један од родитеља има пребивалиште на територији општине Чајетина). Потребно је понети личне карте оба родитеља. Родитељи подносе молбу за упис детета, добијају образац лекарског уверења са којим иду код изабраног педијатра. Попуњено лекарско уверење родитељи морају донети васпитачима или стручним сарадницима пре поласка детета у вртић. Приликом уписа родитељи се упознају са процесом адаптације и условима боравка детета у вртићу. Том приликом добијају информативни флајер и анкетни лист (за децу јасленог узраста).

Такође, родитељи могу уписати дете у вртић и преко портала еУправа. Електронско подношење пријаве врши се попуњавањем електронског обрасца на порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер установа по службеној дужности прибавља неопходне податке.

Упис деце у ПУ “Радост” електронским путем могућ је од 26.02.2021. године.

РАДНО ВРЕМЕ ВРТИЋА

„Радост“ Чајетина 5:30-16.30

„Нарцис“ Златибор 5:30-16:30

„Маслачак“ Крива Река 6:30-15:30

„Пахуљица“ Сирогојно 7:00-15:30

„Пчелица“ Мачкат 6:30-15:30

„Невен“ Шљивовица 6:30-15:30

ЦЕНОВНИК

Целодневни боравак (Чајетина,Златибор) – 4.500,00 динара

Целодневни боравак за припремни предшколски програм (Чајетина, Златибор) – 2.700,00 динара

Полудневни боравак за припремни предшколски програм (Чајетина, Златибор) – 1.350,00 динара

Целодневни боравак (издвојена одељења) – 3.500,00 динара

Целодневни боравак за припремни предшколски програм (издвојена одељења) – 2.100,00 динара

Полудневни боравак за припремни предшколски програм ( издвојена одељења)- 1.050,00 динара