ДОБРОДОШЛИ У НАШ ВРТИЋ

ИСТОРИЈАТ

УВОД
Општина Чајетина се простире на површини од 647 км² и у њој живи 14.726 становника, од чега 708 деце предшколског узраста. Велику пажњу посвећује најмлађима јер познаје тајну првог корака, значај подршке и подстицајног окружења које пружају вртићи. То потврђује податак да је у нашој општини предшколским васпитањем и образовањем обухваћено 83,36% . По насељеним местима то изгледа овако: Чајетина 96,8%, Златибор 84,7%, Сирогојно 69%, Крива Река 50%, Шљивовица 55,6%, Мачкат 80,35%. Ако знамо да је тај просек на нивоу Републике око 33% онда је јасно колико су ове чињенице значајне. Колико је важно припремити дете за школу и пружити му могућност за проналажење свог места у групи вршњака, показује чињеница да су сви уписани шестогодишњаци нашли своје место у вртићима Предшколске установе „Радост“. Традиција дуга тридесет година и важност посредовања између породичног и школског васпитања, као и брига о телесном и умном развоју деце предшколског узраста детерминишу организовану бригу о деци у ПУ „Радост“.
Афирмативна и обавезујућа прошлост с једне и праћење савремених токова и научних достигнућа с друге стране, главне су снаге које одликују раст и развој ПУ „Радост“.
ПОЧЕЦИ
Имајући у виду време оснивања 21.јун 1982. године, дечји вртић у Чајетини је релативно млада установа. Али неки облици рада са предшколском децом били су присутни и раније. На пример, минимални програм у трајању од 240 сати годишње за децу у години пред полазак у школу, при основним школама наше општине.
Много година пре почетка рада, као последица привредног развоја општине, појавила се потреба за оснивањем овакве врсте установе. Зора Шопаловић, секретар СИЗ-а социјалне и дечје заштите, још 1971. године, дала је иницијативу за оснивање дечјег вртића. Александар Васиљевић – Чанчо је уложио своју енергију и ауторитет да се иницијатива његове претходнице и сараднице и реализује. Све околности су се склопиле између 1981. и 1982. године и вртић је почео са радом 21. јуна 1982.године. Кључ нове прве зграде вртића примила је Живка Јездовић, изабрана за првог директора вртића. Зграда вртића имала је капацитет за 120 деце. У првом моменту уписано је 23 деце, а установа је запошљавала 14 радника. Већ наредне радне 1982/83. године, капацитети објекта били су у потпуности попуњени. За протеклих тридесет година установа је непрекидно развијала своје капацитете и унапређивала васпитно – образовну праксу у складу са потребама локалне средине и прописаним васпитно – образовним стандардима. Тако је 01. октобра 1990. године, почео са радом вртић “Нарцис“ на Златибору. Исте године у Чајетини су проширени капацитети. На Златибору је 2003. године почела реконструкција и доградња објекта, а 2008. године у Чајетини. У децембру 2008. године је адаптиран простор школе у Кривој Реци, у априлу 2009. године простор школе у Сирогојну, а у септембру 2012. године простор школске трпезарије у Мачкату. У септембру 2014. године отворено је издвојено одељење у Шљивовици у просторијама ОШ “Миливоје Боровић”. Од 2016. године почиње са радом група припремног предшколског програма у Љубишу, а у мају 2017. издвојено одељење у Рожанству.

Тренутно у свим објектима у установи борави око 600 деце у 30 васпитних група.