Инструкције у вези са поступањем поводом отварања објеката ПУ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА  Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  Број: 610-00-00317/2020-01 Датум:05.05.2020. године  Београд Немањина 22-26  Број: 530-01-45/2020-10 Датум:05.05.2020. године  Београд Немањина...

Цео текст