Апел родитељима

Моле се родитељи који нису измирили обавете према ПУ “Радост” да то учине у најкраћем року. У противном бићемо принуђени да накнаду својих потраживања тражимо...

Цео текст