Апел родитељима

Моле се родитељи који нису измирили обавете према ПУ “Радост” да то учине у најкраћем року. У противном бићемо принуђени да накнаду својих потраживања тражимо судским путем. Редовним измиривањем обавеза омогућава се несметано функционисање предшколске установе. Захваљујемо се корисницима који редовно измирују своје обавезе.

ПУ “Радост” Чајетина

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *