Вредновање квалитета рада ПУ “Радост”

Од 28. до 30. јануара 2020. године у ПУ “Радост” боравили су екстерни евалуатори из школске управе Крушевац у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” . Задатак екстерних евалуатора је да на репрезентативном узорку предшколских установа сниме почетно стање у вези са квалитетом рада предшколске установе користећи методологију спољашњег вредновања. По завршетку пројекта биће урађено поновна процена на истом узорку установа , како би се утврдило да ли постоји промена у квалитету рада, односно, напредак у нивоу остварености индикатора квалитета рада.

Евалуатори су посматрали активности, вршили разговоре са родитељима и запосленима и вршили увид у евиденцију установе у објектима у Чајетини, Кривој Реци и на Златибору.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *