Активности физичког васпитања у вртићу у Чајетини

Као што је и најављено раније, започето је са реализацијом програма физичких активности у вртићу у Чајетини. План је да овим програмом буду обухваћене васпитне групе свих узраста осим јаслених. Активности ће бити прилагођене узрасту и могућностима деце. Часови физичког васпитања биће реализовани уторком и средом, а са децом ће радити стручни сарадници запослени у Културно спортском центру.

Првог дана рађене су вежбе разгибавања, вежбе за развој координације и моторике. Већина деце је позитивно реаговала на овкав вид активности.

У наредном периоду требало би да активности буду реализоване и у осталим објектима предшколске установе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *