Обука за ИОП

У понедељак, 23.12.2019. године, у ПУ “Радост” у Чајетини одржана је обука за рад са децом са тешкоћама. Предавачи су били Драгица Јокић, просветни саветник у Школској управи Ужице и Весна Боричић, спољни сарадник Школске управе. Запослени у предшколским установама на територији златиборског округа имали су прилику да се упознају са начином израде, примене и вредновања Индивидуалног образовног плана. ИОП подразумева прилагођавање метода, средстава и садржаја учења за децу која имају проблем да достигну прописане исходе учења. Претходна обука односила се на врсте тешкоћа и препознавање истих у раду са децом. Отежавајућу околност при раду са децом са тешкоћама представља бројност васпитних група као и недостатак педагошких асистената.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *