Одлука Штаба за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације општине Чајетина, на телефонској седници одржаној 05. августа 2020. године у 9,00 часова , донео је следећи 

ЗАКЉУЧАК 

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Предшколској установи “Радост” Чајетина да од понедељка 10. августа 2020. године, нормализује процес рада тако што ће дозволити да постепено сва уписана деца имају могућност, да похађају своје васпитне групе, уз поштовање свих епидемиолошких и здравствених мера и препорука и уз потврду надлежног лекара о здравственом стању детета, као и уз поштовање Инструкције у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије СОVІD19 на територији општине Чајетина, сачињене од стране Предшколске установе РадостЧајетина, на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 6100000346/2020-07 од 20. маја 2020. године

Начин постепеног повећања деце у васпитним групама, утврдиће установа, поштујући здравствене мере и препоруке

Образложење 

Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 61000 00346/2020-07 од 20. маја 2020. године, који је на снази од доношења Одлуке о увођењу ванредног стања Председника Републике Србије и мера Владе Републике Србије донетих на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, препоручено је да кризни штабови јединица локалних самоуправа донесу препоруке за почетак нормализације рада предшколских установа и постепено повећање броја деце у васпитним групама, уз поштовање епидемиолошких и здравствених мера и препорука. Наведеним дописом се захтева постепено повећање броја деце у васпитним групама, уз препоруку родитељима да уколико имају друге могућности не доводе децу у вртић док траје епидемија COVID19

Предшколска установи “Радост” Чајетина је сходно допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00346/2020-07 од 20. маја 2020. године сачинила Инструкцију у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије СОVІD-19 на територији општине Чајетина Предшколска установи “Радост” Чајетина и исте се придржава у свом раду. 

Након консултације са стручном службом Предшколске установе “Радост” Чајетина, као и разматрања епидемиолошке ситуације на територији општине Чајетина и могућности за примену епидемиолошких мера и препорука у раду Предшколске установе, Штаб за ванредне ситуације је донео закључак којим се препоручује да се од понедељка 10. августа 2020. године, обзиром да постоје сви услови, постепено нормализује процес рада, што значи постепено повећање деце у васпитним групама, примењујући и даље све епидемиолошке и здравствене мере и препоруке, уз потврду надлежног лекара оздравственом стању детета. Начин постепеног повећања деце у васпитним групама, утврдиће Установа

Командант штаба за ванредне ситуације општине Чајетина, 

председник општине

Милан Стаматовић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *