“Упознајмо своје тело”

Сестра за ПЗЗ Слађана Божовић је реализовала активност “Упознајмо своје тело” по групама у оквиру Установе, а реализоваће се и у издвојеним објектима током месеца...

Цео текст