Tagged Tags:

Oпштина Чајетина се простире на површини од 647 кm² и у њој живи 14.726 становника, од чега 708 деце предшколског узраста. Велику пажњу посвећује најмлађима јер познаје тајну првог корака, значај подршке и подстицајног окружења које пружају вртићи. То потврђује податак да је у нашој општини предшколским васпитањем и образовањем обухваћено 83,36% . По насељеним местима то изгледа овако: Чајетина 96,8%, Златибор 84,7%, Сирогојно 69%, Крива Река 50%, Шљивовица 55,6%, Мачкат 80,35%. Aко знамо да је тај просек на нивоу Републике око 33%,онда је јасно колико су ове чињенице значајне. Колико је важно припремити дете за школу и пружити му могућност за проналажење свог места у групи вршњака, показује чињеница да су сви уписани шестогодишњаци нашли своје место у вртићима Предшколске установе „Радост“. Традиција дуга тридесет година и важност посредовања између породичног и школског васпитања, као и брига о телесном и умном развоју деце предшколског узраста, детерминишу организовану бригу о деци у ПУ „Радост“.

Афирмативна и обавезујућа прошлост с једне, а праћење савремених токова и научних достигнућа с друге стране, главне су снаге које одликују раст и развој „Радости“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *