“Упознајмо своје тело”

Сестра за ПЗЗ Слађана Божовић је реализовала активност “Упознајмо своје тело” по групама у оквиру Установе, а реализоваће се и у издвојеним објектима током месеца новембра. Са овом активношћу, сестра за ПЗЗ је имала прилике да сазна колико су деца упозната са својим деловима тела и њиховим функцијама , а исто тако им је помагала да се заједнички упознају са неким новим сазнањима, у складу са њиховим узрастом и могућностима.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *